Top

Tarafsızlık Beyannamemiz

Ben (aşağıda imzası bulunan) Boz Periyodik Kontrol Mühendislik adına gerçekleştireceğim hizmetlerde, Boz Periyodik Kontrol Mühendislik ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımı, Ortağı ve/veya yetkilisi bulunduğum Boz Periyodik Kontrol Mühendislik tarafından gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı, Müşteri ile aramda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımı, Boz Periyodik Kontrol Mühendislik bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımı, Boz Periyodik Kontrol Mühendislik’te çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimi, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimi, Boz Periyodik Kontrol Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğimi, İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb.) talep etmeyeceğimi ve Boz Periyodik Kontrol Mühendislik Ltd. Şti.’nde uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımı, Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak Çorlu Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.