Top

İş Hijyeni Ortam Ölçümleri

Yasal mevzuat gereği belirli periyotlarda ve işletmenizde meydana gelen her türlü bakım, onarım ve yer değişikliği gibi durumlarda iş hijyeni ortam ölçümlerinizin yaptırılması önce gerekli sonra zorunludur.

Boz Mühendislik faaliyet kapsamı dahilinde aşağıdaki iş hijyeni ortam ölçümlerini yapmaktadır.

  • İş Hijyeni Ortam Ölçümleri
  • Aydınlık
  • Gürültü (Ortam ve Maruziyet)
  • Toz (Ortam ve Maruziyet)
  • VOC (Uçucu Organik Bileşikler) (Ortam ve Maruziyet)
  • Titreşim
  • Termal Konfor
  • Ortam Gaz
  • Kişisel Maruziyet Gaz
İş Hijyeni Ortam Ölçümleri