Top

Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

Yasal mevzuat gereği, tüm gaz yakan endüstriyel kazanların kuruldukları kazan dairelerinin uygunluk değerlendirmeleri önce gerekli sonra zorunludur.

Bu zorunluluk; Yeni kurulan kazan dairelerinde, mevcut kazan dairelerinde yapılan cihaz ve gaz tesisatı değişikliklerinde geçerlidir. 

Kazan dairesinin uygunluk raporunun gaz açımı öncesi bölgede bulunan yetkili gaz dağıtım firmasına ibrazı zorunludur

Boz Mühendislik faaliyet kapsamı dahilinde tüm gaz yakan endüstriyel kazanların kuruldukları kazan dairelerinin uygunluk değerlendirmeleri yapmaktadır.

  • Kazan Dairesi Uygunluk
  • Buhar Kazanları Kazan Daireleri
  • Kalorifer – Sıcak Su Kazanları Kazan Daireleri
  • Kızgın Yağ Kazanları Kazan Daireleri
  • Buhar Jeneratörleri Kazan Daireleri
Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri