Hizmetlerimiz

1

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa göre; Basınçlı kapların yönetmelikte belirttiği ve yönetmelik dışında yürürlükte olan standartlarda süre belirtilmediği sürece yılda bir kez ve kaldırma , iletme ekipmanlarının da aynı şekilde standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir kez; iş güvenliği açısından periyodik kontrollerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen periyodik kontrolleri yapabilmek için, tekniğin gerektirdiği uygun ekipman ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Yapılan kontroller sonucu oluşturulan raporlar, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahip olmalıdır.
Basınçlı Kapların Kontrolü Basınçlı kapların kontrolü; buhar kazanları, kalorifer kazanları, kompresörler, hava tankları, kimyasal madde tankları gibi 0,5 bar'm üzerinde bir basınçta çalışan ekipmanların belirlenmiş testlere tabi tutulmasıdır. Boz Mühendislik, Uzman Ekipleri ile yaptığı kontrollerde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların çalışmasını güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksikliklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.

Kaldırma-iletme Makinaların Periyodik Kontrolleri

“6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene Kuruluşu BOZ Mühendislik olarak, bu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standartlara göre “Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrollerini” yapmaktayız. Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilmelidir. Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrollerinin en az yılda 1 kez yaptırılması zorunludur.

2
3

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri

25 Nisan 2013 tarihli İş Makinalarının yönetmeliği kapsamındaki ekipmanların, ulusal ve uluslararası standartlar temel alınarak, muayene uzmanımızın kontroller sırasından yapacağı risk analizine göre periyodik muayenelerinin yılda en az 1 kez veya farklı periyotlarda muayenelerinin yapılmasıdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir. İlgili yönetmelikte iş ekipmanı "işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat" şeklinde tanımlanmış ve işveren tarafından risk oluşturacak ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

4
5

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü " İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereği Havalandırma ve Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı muayenesinin yapılması zorunlu tutulmuştur.

Elektrik Tesisatı - Topraklama Periyodik Kontrolü

Tesislerinizde can ve mal güvenliğini sağlamak adına kullanımda olan elektrik tesisatınızın 28628 sayılı ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları’ yönetmeliği gereği yılda en az 1 defa periyodik kontrole tabi tutulması gereklidir.

topraklama6
7

Enerji Yöneticiliği Hizmetleri

5627 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ile birlikte yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten fazla olan sanayi tesislerinde enerji yöneticisi bulunması zorunlu hale gelmiştir. Tesiste kadrolu mühendis olarak çalışıyor olmak ve sanayi enerji yöneticisi sertifikasına sahip olmak gereklidir.