Enerji Yöneticiliği Hizmetleri

5627 sayılı  Enerji Verimliliği kanunu ile birlikte yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten fazla olan sanayi tesislerinde enerji yöneticisi bulunması zorunlu hale gelmiştir. Sanayi tesisinde enerji yöneticisi olabilmek için tesiste kadrolu mühendis olarak çalışıyor olmak ve bakanlık tarafından sağlanan enerji yöneticisi sertifikasına sahip olmak gereklidir.

Organize sanayi bölgelerinde ve kamu kesimi dışında kalan ancak yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

Enerji Yöneticisinin Görevleri

  • Tüketim alışkanlıklarını saptayarak, tasarruf alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve tasarrufa yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek gerektiğinde eğitim programları düzenler.
  • Enerji tüketimin yoğun olduğu araç ve gereçleri belirleyerek, bu ekipmanlarda yapılacak iyileştirmeleri koordine eder.
  • İyileştirme yapılan gereçlerin verimliliklerini izler, gerektiğinde bakım ve kalibrasyonlarını yapar.
  • Enerji etüdü ve verimlilik artırıcı projeler ile ilgili maliyet araştırması yaparak gereken anlaşmaları için bütçe ihtiyaçlarını, kar ve maliyet analizleri yaparak düzenler ve süreci takip eder.
  • Enerji tüketimlerinin izlenmesi için gerekli ölçüm cihazlarını tedariğini yönetir.
  • CO2 salımları ile ilgili yasal düzenlemeleri takip ederek gereken atık yönetimi ve enerji yönetimi iyileştirmelerinin yapılması ile ilgili rapor hazırlar.
  • Mevcut enerji kaynaklarında kullanılan ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere alternatif enerji tüketim planları hazırlar.
  • Enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmeler enerji yöneticisi sertifikasına sahip bir kişiyi enerji yöneticisi olarak atamak zorundadır.