Top

Elektrik Tesisatı - Topraklama Periyodik Kontrolü

6331 sayılı iş güvenliği kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin en az yılda 1 kez yaptırılması önce gerekli sonra zorunludur. Boz Mühendislik faaliyet kapsamı dahilinde elektrik tesisatlarının aşağıdaki periyodik kontrollerini yapmaktadır.

  • Elektrik Tesisatları
  • Elektrik Panosu
  • Topraklama Tesisatı
  • Süreklilik
  • Kaçak Akım Rölesi
  • Paratoner Tesisatı
  • Termal Kamera
  • Jeneratör
  • Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü
Elektrik Tesisatı - Topraklama Periyodik Kontrolü