Elektrik Tesisatı – Topraklama Periyodik Kontrolü

 

 

Tesislerinizde can ve mal güvenliğini sağlamak adına kullanımda olan elektrik tesisatınızın 28628 sayılı ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları’ yönetmeliği gereği yılda en az 1 defa periyodik kontrole tabi tutulması gereklidir.

Bu kontroller arasında;

  • Topraklama tesisatınızın ölçüm ve kontrolleri,
  • Paratoner (yıldırımdan korunma sistemi) tesisatınızın ölçüm ve kontrolleri,
  • Elektrik panosu ölçüm ve kontrolleri,
  • Elektrik tesisatının uygunluk kontrolü,
  • Termal kamera ile kontroller,
  • Kaçak akım koruma rölesi testleri,
  • Katodik koruma kontrol ve ölçümleri,
  • Yalıtım direnci ölçümleri,